.

 

 

 

 

 


.

Mnogi ljudi ne shvataju da je i atom strpljenja i zadovoljstva Allahovom odredbom,

jedno od djela srca koje može prevagnuti nad dobrim djelima ostalih organa makar ona bila poput brda. Jer, funkcija vage na Sudnjem danu je vaganje dobrih djela (njihovog kvaliteta), a ne njihovo brojanje (ne njihovo mnoštvo).

Znaj da je tvoje zadovoljstvo Allahom i Njegovom odredbom, uvjet Njegovog zadovoljstva tobom. Jahja ibn Muaz, rekao je: ”Ako nisi zadovoljan Allahom i Njegovom odredbom, kako onda možeš tražiti da On bude zadovoljan tobom?!”

Znaj, kad bi ti se otkrio veo nevidljivog (gajb), ne bi izabrao ništa osim onoga što je za tebe izabrao Onaj Koji jedini poznaje nevidljivo. Koliko ti se dobroga desilo a ti si mrzio da ti se to desi, jer nisi odmah u tome prepoznao dobro.

Abdullah ibn Omer, govorio je: ”Čovjek je želio Allahov izbor i Allah je izabrao za njega, pa se čovjek naljutio na svoga Gospodara. Nedugo zatim, shvatio je da je ishod onoga što mu je Allah odredio i odabrao, bio dobar za njega.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Čovjek mrzi dvije stvari: mrzi smrt, a smrt je za vjernika bolja od smutnje (fitne), i mrzi malo imetka, a za malo imetka slijedi manji i lakši obračun (na Sudnjem danu).” (Ahmed)

El-Rafi'i je rekao: ”Allah nam ne uskraćuje Svoju blagodat osim kada tražimo ono što nije za nas.” Koliko nas ovo razumije?!

Allahova milost se ne ogleda nužno u bijegu i izbavljenju od nevolje, jer nekada u nevolji može biti Allahova milost, kao što u obilju može biti Allahova kazna.

Istinska milost je da nas Allah poštedi kazne zbog naših grijeha, kao što su meleki rekli u svojoj dovi za vjernike: ”I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!” (Gafir, 9.)

Sufjan ibn Ujejne je govorio: ”Nekada je za čovjeka bolje ono što mrzi od onoga što voli. Jer ga ono što mrzi podstiče na upućivanje dove Allahu, a ono što voli zavarava ga i udaljava od dove.”

Iskreni vjernik ne uvjetuje i ne zahtijeva od svoga Gospodara, niti ga uzrujava i ljuti Allahova odredba. Jer, možda je za njega propast u onome što on voli, a da to i ne zna. I on svoj izbor ne pretpostavlja Allahovom izboru, već moli Allaha da ga učini potpuno zadovoljnim i smirenim Allahovim izborom i odredbom.

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čudim se slučaju vjernika. Allah mu nije odredio ništa, a da to nije dobro za njega.” (Ahmed)

Vrhunac Allahovih darova čovjeku nije u sreći, jer je to privremen i prolazan osjećaj, već prije u zadovoljstvu, kao što je Uzvišeni Allah rekao Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”A Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!” (Ed-Duha, 5.)

Pa, ako Allah strpljive nagrađuje bez računa, šta onda misliš kakva je i kolika Njegova nagrada za one koji su zadovoljni Allahovom odredbom?! A onaj ko je zadovoljan Allahom i Njegovom odredbom, Allah će ga nagraditi tako što će biti zadovoljan njime.

Milostivi Allahu, pokaži nam Svoju mudrost u svim događajima da znamo da se u Tvojoj odredbi krije samo dobro za nas! Amin!   saff.ba